Các đối tác trong nước
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các đối tác trong nước  >  
Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và Đại học Quốc gia Hà Nội về lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học

Để hỗ trợ việc tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và phát triển hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học, công nghệ chất lượng cao trong lĩnh vực y, dược cho đất nước, hôm nay, Bệnh viện Bạch Mai và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thống nhất ký kết Bản ghi nhớ này nhằm ghi nhận và cam kết thực hiện các nội dung dưới đây:
 
Điều 1. Hỗ trợ từ phía Bệnh viện Bạch Mai dành cho Khoa Y Dược, ĐHQGHN
1.1. Đào tạo
- Sử dụng cơ sở lâm sàng, cận lâm sàng cho sinh viên thực hành;
- Cho phép sinh viên được học ngoài giờ, trực theo dõi, chăm sóc bệnh nhân;
- Tạo điều kiện và cho phép cán bộ, giảng viên của các Viện, Trung tâm, Khoa, Phòng tham gia giảng dạy lâm sàng và lý thuyết theo chương trình đào tạo chính khóa, ngoại khóa cho sinh viên Khoa Y Dược- ĐHQGHN;
- Đào tạo cán bộ giảng dạy Khoa Y Dược - ĐHQGHN;
- Đào tạo các kỹ thuật viên (sinh hóa, vi sinh, giải phẫu bệnh, phục hồi chức năng cho ĐHQGHN).
1.2. Nghiên cứu khoa học:
Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Y Dược các điều kiện nghiên cứu khoa học như trang thiết bị, bệnh nhân,… tại Bệnh viện trong từng trường hợp cụ thể, có trao đổi và thống nhất giữa hai bên.
1.3. Chuyên gia, giảng viên:
- Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ và tạo điều kiện về giảng viên kiêm nhiệm là các bác sỹ, chuyên gia đầu ngành về Y Dược giảng dạy tại Khoa Y Dược các môn học lâm sàng và cận lâm sàng;
- Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ các chuyên gia cho Bệnh viện ĐHQGHN trong các trường hợp cần sự giúp đỡ về chuyên môn.
Điều 2. Hỗ trợ từ phía ĐHQGHN dành cho Bệnh viện Bạch Mai
- Khai thác năng lực các phòng thí nghiệm trọng điểm của ĐHQGHN, cung cấp các chuyên gia nghiên cứu y sinh học, y sinh học thực nghiệm để thực hiện các nghiên cứu y học thực nghiệm theo yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai;
- ĐHQGHN sẽ đào tạo các chuyên gia, kỹ thuật viên có trình độ đại học và sau đại học, các chuyên gia nghiên cứu y sinh học và các chuyên ngành khoa học tự nhiên và xã hội khác theo yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai.
Điều 3. Liên kết, hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và ĐHQGHN
3.1. Đào tạo
- Hai bên liên kết trong đào tạo sau đại học các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng, kể cả chương trình hợp tác với bên thứ 3 là các trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu, các Công ty dược phẩm trong và ngoài nước.
- Tổ chức các khóa học đào tạo chuyển giao công nghệ sinh học, kỹ thuật y khoa, cập nhật kiến thức cho các đối tượng học viên theo phương thức đào tạo liên tục, đào tạo cấp chứng chỉ.
3.2. Nghiên cứu khoa học
- Hai bên liên kết trong nghiên cứu khoa học, triển khai các đề tài khoa học trong lĩnh vực y sinh học có đối tượng là bệnh nhân;
- Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, triển khai các kỹ thuật phòng thí nghiệm, y sinh học thực nghiệm, thử nghiệm lâm sàng, các sản phẩm thuốc mới và thiết bị y tế theo quy định của pháp luật;
- Hai bên cùng sở hữu các sản phẩm hợp tác nghiên cứu khoa học tiến hành tại Bệnh viện Bạch Mai và tại các phòng thí nghiệm của ĐHQGHN.
Điều 4. Cơ chế phối hợp: theo các cơ chế hợp tác sau:
- Hợp tác song phương
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ
- Mọi chương trình, nội dung hợp tác được thực hiện theo Thông tư 09 của Bộ Y tế về kết hợp viện – trường và tuân thủ các văn bản pháp luật hiện hành.
Điều 5. Cơ chế tài chính:
- Đối với các hoạt động hợp tác song phương, kinh phí do mỗi bên chịu trách nhiệm theo phần công việc đảm nhận;
- Đối với hợp đồng đào tạo cho sinh viên thực tập tại bệnh viện, ĐHQGHN thanh toán các khoản chi vật tư tiêu hao, chi phí quản lý và giờ giảng cho cán bộ kiêm nhiệm theo định mức thỏa thuận;
- Đối với các đề tài nghiên cứu khoa học, hai bên thanh toán theo hợp đồng với các định mức chi của Nhà nước.
Điều 6. Tổ chức hợp tác:
- Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và ĐHQGHN giao cho Trung tâm đào tạo  và Chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Bạch Mai và Khoa Y Dược chịu trách nhiệm làm đầu mối cho mỗi bên thực hiện chương trình hợp tác;
- Sinh viên trực tại bệnh viện do Trung tâm đào tạo  và Chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Bạch Mai quản lý cùng cán bộ giảng dạy của các Bộ môn thuộc Khoa Y Dược;
- Định kỳ hàng quý và hàng năm hai bên sẽ xem xét các vấn đề phát sinh để cùng giải quyết trên tinh thần hợp tác và đúng pháp luật.
Điều 7. Điều khoản chung:
- Sau khi thảo luận, hai bên thống nhất cam kết thực hiện những nội dung trong Bản ghi nhớ này;
- Những điều khoản hỗ trợ, hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và ĐHQGHN sẽ được xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các văn bản bổ sung trên cơ sở thỏa thuận và thống nhất của ông Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và ông Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Thỏa thuận hợp tác này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 2 bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Hà Nội, ngày 20/8/2012

 VNU Media - Nguồn: Ban Khoa học - Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :