danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 19:56:18 Ngày 18/07/2018 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 426/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 15/02/2017
Trích yếu : Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Minh giữ chức vụ Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội