danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 08:50:02 Ngày 17/07/2018 GMT+7
Lĩnh vực : Đào tạo
Ký hiệu : 08/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 04/04/2017
Trích yếu : Ban hành Quy chế tuyển sinh và đạo tạo trình độ tiến sĩ
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo