danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 20:57:51 Ngày 19/11/2017 GMT+7
Lĩnh vực : Công văn
Ký hiệu : 1968/ĐHQGHN-TCCB
Ngày ban hành : 16/06/2017
Trích yếu : V/v cung cấp thông tin những trí thức và lãnh đạo tiêu biểu tỉnh Hải Dương
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội