danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:58:36 Ngày 22/10/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 668/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 12/03/2019
Trích yếu : Bổ nhiệm ông Trần Trí Trung giữ chức Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội