TIN TỨC & SỰ KIỆN
GIỚI THIỆU 19:17:42 Ngày 30/05/2020 GMT+7
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐHQGHN TẠI HOÀ LẠC
 (30/03/2020)
TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
 (30/03/2020)
QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
 (30/03/2020)
Báo cáo thường niên năm 2019
 (06/01/2020)
Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ - Nửa thế kỷ tự hào
Diễn văn chào mừng tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ của Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, ngày 09/11/2019. (10/11/2019)
TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA ĐHQGHN (Cập nhật đến tháng 8/2019)
 (20/08/2019)
Văn phòng & ban chức năng
 (13/03/2019)
Logo của ĐHQGHN
 (15/01/2019)
HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2018 – 2023
 (15/01/2019)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
 (11/01/2019)
Các bài đã đăng
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược