TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 17:12:23 Ngày 15/08/2019 GMT+7
Đổi mới hoạt động giảng dạy theo hướng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
Đó là chủ đề năm học 2019-2020 được ĐHQGHN công bố tại hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 vừa được tổ chức ngày 15/8/2019.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải cùng Trưởng ban Đào tạo Nguyễn Đình Đức đồng chủ trì.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trưởng ban Đào tạo đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Trưởng ban Đào tạo Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trên các mảng công tác như tuyển sinh, phát triển chương trình đào tạo (CTĐT), tổ chức quản lý đào tạo liên kết quốc tế, trao đổi sinh viên, công nhận tín chỉ, kiểm định chất lượng, quản lý đào tạo bậc trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), đại học và sau đại học (SĐH).

Trưởng ban Đào tạo ĐHQGHN Nguyễn Đình Đức trình bày báo cáo tổng kết năm học 2018-2019

Số CTĐT theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT tăng và quy mô sinh viên theo học các chương trình này tăng mạnh. Trưởng ban Đào tạo Nguyễn Đình Đức nhận định, kết quả tuyển sinh các CTĐT theo TT23 rất tích cực, tạo tiền đề tốt cho việc chuyển đổi các CTĐT chuẩn sang CTĐT chất lượng cao trong năm 2019. Đồng thời, kết quả tuyển sinh cho thấy các ngành của ĐHQGHN có sự phân tầng rõ rệt, qua đó thấy được sức hút của các ngành theo nhu cầu xã hội.

Đặc biệt, năm học 2018-2019, với chủ đề “Đổi mới hoạt động giảng dạy” theo hướng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đề cao quyền tự chủ của người dạy và chủ động của người học, ĐHQGHN đã ban hành Hướng dẫn thực hiện kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy tại ĐHQGHN giai đoạn 2019-2020. ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy và hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện bản Đề án/Kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy của đơn vị để triển khai thực hiện từ năm học 2019-2020. Tính đến ngày 30/6/2019, có 14 đơn vị đào tạo hoàn thiện dự thảo Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy giai đoạn 2019-2025.

Chủ đề của năm học 2019-2020 tiếp tục là “Đổi mới hoạt động giảng dạy”.  ĐHQGHN tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ đổi mới tuyển sinh, tăng cường năng lực tổ chức quản lý đào tạo theo mô hình quản trị đại học tiên tiến, nâng cao chất lượng đào tạo từ bậc cử nhân đến tiến sĩ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đào tạo, tuyển sinh của các đơn vị ở ĐHQGHN và tăng cường hội nhập quốc tế, đổi mới ngành nghề và phương thức tổ chưc sđào tạo để đáp ứng yêu cầu của tình hình, bối cảnh mới và yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ thực trạng công tác đào tạo của đơn vị, những kết quả nổi bật trong năm học vừa qua cũng như đề xuất các giải pháp thu hút người học, tăng cường tính tự chủ của người dạy và người học trong bối cảnh mới…

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Vũ Hoàng Linh đề xuất các giải pháp tái sắp xếp và đổi mới ngành/chuyên ngành đào tạo bậc ĐH và SĐH của Trường

 Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Vũ Hoàng Linh đề xuất các giải pháp tái sắp xếp và đổi mới ngành/chuyên ngành đào tạo bậc đại học và sau đại học của Nhà trường. Theo đó, đối với bậc đại học, nhóm Khoa học cơ bản và Khoa học ứng dụng được sắp xếp với tỉ lệ hài hòa trong trường và tại mỗi khoa, đồng thời Trường sẽ mở mới các chương trình đào tạo định hướng ứng dụng, liên ngành/liên khoa, ưu tiên duy trì các ngành hiện có chương trình đào tạo tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế, chất lượng cao hoặc đã kiểm định AUN. Đối với bậc sau đại học, nhóm các chuyên ngành bậc thạc sĩ trong từng khoa thành ngành tương ứng với danh mục ngành đào tạo đại học, xây dựng một số chương trình đào tạo mới, liên ngành, có nhu cầu cao hoặc phù hợp với xu hướng phát triển của tương lai.

Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Lê Kim Anh đánh giá những khó khăn trong việc đạt chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ

Xoay quanh vấn đề đổi mới hoạt động giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên ĐHQGHN, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Lê Kim Anh đánh giá những khó khăn trong việc đạt chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ và các chính sách liên quan. Trong đó, trình độ đầu vào về ngoại ngữ của người học không đồng đều, thời lượng học trong CTĐT không đủ để người học có thể đạt chuẩn đầu ra là hai trong số những bất cập trong việc đạt chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ. Một trong những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong công tác đào tạo ngoại ngữ ở ĐHQGHN là việc ban hành hướng dẫn 297/HD-ĐHQGHN về việc tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ. Hướng dẫn này quy định người học phải tham gia các học phần Ngoại ngữ cơ sở cũng như xác định năng lực đầu vào của người học cần đạt tối thiểu bậc 2. Thời lượng môn Ngoại ngữ cơ sở với các CTĐT chuẩn là 210 giờ, tương đương 14 tín chỉ, đảm bảo người học đạt từ A2 lên B1. Đồng thời tổ chức các chương trình tiếng Anh tăng cường với mức học phí thấp để hỗ trợ người học đạt yêu cầu năng lực bậc 2 trước khi vào học chương trình chính khóa.

Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Trần Thị Hoài đưa ra các định hướng trong hoạt động hỗ trợ giảng viên của Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy

TS. Trần Thị Hoài – Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục đưa ra các định hướng trong hoạt động hỗ trợ giảng viên của Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy. Theo TS. Hoài, các hoạt động hỗ trợ của Trung tâm tập trung vào: Xây dựng công cụ hỗ trợ hoạt động giảng dạy; Kết nối giảng viên; Bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị chuyên đề, hội thảo; Phổ biến công nghệ giáo dục; Tôn vinh, hỗ trợ giảng viên có sáng kiến đổi mới và thực hành xuất sắc; Thực hiện các dự án nghiên cứu về phương pháp giảng dạy, kỹ thuật sư phạm, công nghệ giáo dục, đánh giá người học, xuất bản các nghiên cứu về giáo dục theo hướng đổi mới; Tư vấn phương pháp dạy học mới, phương pháp kiểm tra và đánh giá người học, các kỹ thuật và thực hành dạy học, các phần mềm, xây dựng chiến lược thúc đẩy giảng dạy và định hướng học tập cho giảng viên.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác đào tạo cũng như nỗ lực của những cán bộ thực hiện công tác này trong ĐHQGHN.

Giám đốc yêu cầu, năm học 2019-2020, ĐHQGHN tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả chủ đề năm học theo hướng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đề cao quyền tự chủ của người dạy và chủ động của người học, triển khai các thành tựu mới trong khoa học giáo dục.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cũng đề nghị tăng cường quy mô và chất lượng đào tạo tiến sĩ, đào tạo tài năng, chất lượng cao, đặc biệt tập trung nghiên cứu cải tiến, đổi mới đào tạo tài năng, chất lượng cao theo hướng cá thể hóa. Đồng thời, các CTĐT cần có sự thay đổi về nội dung và cấu trúc một cách phù hợp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của xã hội; tăng cường thực tập, thực hành cho sinh viên trong quá trình đào tạo;  tiếp tục triển khai hiệu quả các CTĐT ở ĐHQGHN theo Hướng dẫn về phân tầng chất lượng đã được ban hành; Điều chỉnh các CTĐT thạc sĩ cho phù hợp với đối tượng đầu vào tốt nghiệp các chương trình cử nhân hệ chuẩn, các chương trình tài năng, tiên tiến và kỹ sư phù hợp theo khung trình độ quốc gia.

Đối với các CTĐT liên kết quốc tế, Giám đốc đề nghị cần chú trọng và tăng cường mạnh mẽ hơn nữa việc thu hút sinh viên quốc tế ở các bậc học đến trao đổi, học tập tại đơn vị; Đẩy mạnh xây dựng và triển khai các chương trình liên kết quốc tế theo mô hình hai bên cùng cấp bằng hoặc ĐHQGHN cấp bằng.

Tập trung đổi mới và làm tốt công tác tuyển sinh ĐH, SĐH và hỗ trợ đào tạo SĐH, đặc biệt là tuyển sinh và hỗ trợ đào tạo tiến sĩ và tích cực chuẩn bị đổi mới tuyển sinh ĐH và SĐH cho giai đoạn sau 2020; Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ gắn nghiên cứu khoa học và nhóm nghiên cứu.

Bên cạnh đó, cần tăng cường đầu tư để phát triển các trường THPT chuyên, trường THPT Khoa học Giáo dục và trường THCS Ngoại ngữ nhằm tạo nguồn cho việc đào tạo tài năng, chất lượng cao bậc đại học ở ĐHQGHN.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cũng yêu cầu cần có giải pháp thu hút cán bộ trình độ cao, chất lượng cao tới giảng dạy, nghiên cứu tại ĐHQGHN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời, cần có sự gắn kết, tương hỗ giữa hoạt động hỗ trợ học sinh - sinh viên và đổi mới hoạt động giảng dạy.

Về công tác tuyển sinh, năm học 2018-2019, ĐHQGHN tiếp tục sử dụng kết quả thi THPT để xét tuyển đại học. Năm 2018, có 9.045 thí sinh trúng tuyển, nhập học, đạt xấp xỉ 107% so với chỉ tiêu. Tính đến ngày 12/8/2019, có 10.970 thí sinh trúng tuyển đại học bằng kết quả thi THPT quốc gia 2019, đạt 85% so với chỉ tiêu.

Công tác tuyển sinh bậc SĐH được thực hiện online, thống nhất quản lý tuyển sinh trong toàn ĐHQGHN, kể cả tuyển sinh sinh viên quốc tế.

Công tác phát triển CTĐT tập trung vào các định hướng: Mở mới và đào tạo thí điểm 12 CTĐT không có trong Danh mục Giáo dục, đào tạo cấp IV của Bộ GD&ĐT; Mở mới các CTĐT liên ngành, liên lĩnh vực nhằm phát huy thế mạnh tổng hợp của ĐHQGHN, đáp ứng nhu cầu của xã hội và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Mở rộng các CTĐT chất lượng cao trình độ đại học đáp ứng TT23, nâng tổng số CTĐT này của ĐHQGHN lên 27 chương trình. Quy mô mở các CTĐT đại học, sau đại học trong năm học qua tiếp tục tăng với 23 CTĐT trình độ đại học, 05 CTĐT trình độ ThS và 01 CTĐT trình độ TS.

Năm học 2018-2019, ĐHQGHN đã điều chỉnh một số điều của Quy chế đào tạo tiến sĩ cho phù hợp với thực tế và Quy chế của Bộ GDĐT; là cơ sở quan trong để gắn kết đào tạo tiến sĩ với hoạt động chuyên môn của Bộ môn/PTN; gắn luận án của NCS với hoạt động nghiên cứu, nâng cao chuẩn đầu vào/đầu ra và qua đó nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN.

Công tác trao đổi sinh viên phát triển mạnh mẽ, thành tích xuất sắc của khối THPT chuyên tiếp tục được duy trì, phát triển với nhiều giải quốc gia và huy chương quốc tế. Điều này càng khẳng định chất lượng đào tạo và thương hiệu của ĐHQGHN.

>>> Các tin tức liên quan:

- ĐHQGHN sẽ thực hiện nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh sau đại học

Kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2019 của ĐHQGHN

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017

Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Công tác đào tạo của ĐHQGHN

Cổng thông tin tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN 

 Hương Giang - Ảnh: Lan Anh - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược