TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 15:46:34 Ngày 15/08/2020 GMT+7
VNU – LIC: Tài nguyên thông tin thư viện

Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN xin trân trọng giới thiệu tài nguyên thông tin thư viện tại các phòng đọc và nguồn tài nguyên số hóa như sau:

- Học liệu số (Giáo trình và sách tham khảo): ~ 30.000 tên

Link truy cập: http://bookworm.lic.vnu.edu.vn/

- Luận án, luận văn điện tử: ~ 28.000 tên

- Đề tài nghiên cứu khoa học, tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội thảo: ~ 12.000 tên

Link truy cập: http://repository.vnu.edu.vn/

- Tạp chí và sách điện tử ngoại văn: ~ 52.000 sách điện tử; ~ 4.200 tạp chí

(Các cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến: Bookboon, ScienceDirect, World Scientific, MathSciNet, SpringerLink)

Link truy cập: https://lic.vnu.edu.vn

- Tài liệu in: ~ 100.000 tên sách; ~400 tên tạp chí.

 VNU Media - VNU - LIC
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược