TIN TỨC & SỰ KIỆN
HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2018 – 2023

>>> Quyết định thành lập Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 - 2023 (12/07/2018)

>>> Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng ĐHQGHN (24/10/2014)

 

1.

 

Ông Nguyễn Kim Sơn

Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN
Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông

2.

 

Ông Nguyễn Hoàng Hải

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3.

 

Ông Phạm Bảo Sơn

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4.

 

Ông Đinh Văn Hường

Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN - Thư ký Hội đồng

5.

 

Ông Trương Ngọc Kiểm

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN

6.

 

Ông Phạm Quang Minh

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

7.

 

Ông Đỗ Tuấn Minh

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

8.

 

Ông Nguyễn Việt Hà

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ

9.

 

Ông Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục

10

 

Ông Nguyễn Trúc Lê

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế

11.

 

Ông Furuta Motoo

Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật

12.

 

Ông Phạm Hồng Tung

Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

13.

 

Ông Trịnh Thành Trung

Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

14.

 

Ông Đỗ Năng Toàn

Nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin
Phó Giám đốc Trung tâm Thư viện

15.

 

Ông Lưu Thế Anh

Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường

16.

 

Ông Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

17.

 

Ông Phạm Công Tạc

Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ

18.

 

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hà Nội

19.

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 20.   

 

 

Ông Nguyễn Hồng Sơn

 

Phó Trường Ban Kinh tế Trung ương

 21.

 

Ông Nguyễn Hữu Đức

Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN

22.

 

Ông Đào Trọng Thi

Nguyên Giám đốc ĐHQGHN, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội

23.

 

Ông Mai Trọng Nhuận

Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN

24.

 

Ông Vũ Minh Giang

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN

 

 

 

 

 VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài mới hơn
 • Không có bài nào mới hơn !
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Trường Đại học Công nghệ
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Giáo dục
 • Khoa Luật
 • Khoa Quốc tế
 • Khoa Y Dược