Tin tức  Khoa học và Công nghệ 21:27:30 Ngày 04/06/2023 GMT+7
Đề xuất hỗ trợ các nhóm nghiên cứu mạnh, Phòng Thí nghiệm trọng điểm, Trung tâm Nghiên cứu trọng điểm

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc

Nhằm hỗ trợ các Phòng thí nghiệm/Trung tâm nghiên cứu trọng điểm, nhóm nghiên cứu mạnh theo các chính sách mới, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị một số hỗ trợ sau đây:

- Đối với nhà khoa học, trưởng nhóm nghiên cứu mạnh có thành tích công bố trong giai đoạn 2019 – 2022 có từ 40 công trình công bố trở lên và có chỉ số HIndex từ 15 trở lên đối với từng nhóm: Đề nghị các đơn vị rà soát và gửi đề xuất lên ĐHQGHN để được xem xét hỗ trợ nhiệm vụ khoa học công nghệ (theo Mẫu 03/KHCN tại Quyết định số 3149/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/02/2022 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp ĐHQGHN). Hồ sơ thuyết minh và công văn gửi ĐHQGHN (qua Ban Khoa học - Công nghệ) trước ngày 31/3/2023.

- Đối với các nhóm nghiên cứu mạnh có sản phẩm có thể thương mại hóa gắn với thành lập doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm: Đề xuất nhiệm vụ hỗ trợ gắn với hoàn thiện sản phẩm và thương mại hóa theo phương án thành lập doanh nghiệp Spin - off. Hồ sơ thuyết minh và công văn gửi ĐHQGHN (qua Ban Khoa học - Công nghệ) trước ngày 28/03/2023 (bản tóm tắt) và bản chi tiết trước ngày 04/4/2023.

- Đối với các Phòng thí nghiệm/Trung tâm nghiên cứu trọng điểm, nhóm nghiên cứu mạnh đề xuất: Báo cáo chủ trương đầu tư dự án Tăng cường năng lực thực hiện năm 2024 gửi ĐHQGHN (qua Ban Khoa học - Công nghệ) trước ngày 30/4/2023 (theo Mẫu Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Luật Đầu tư công).

Đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi tới các Phòng thí nghiệm/Trung tâm nghiên cứu trọng điểm, nhóm nghiên cứu mạnh và nhà khoa học biết và triển khai.

>>> Tải Công văn 1025/ĐHQGHN-KHCN tại đây

 Ban Khoa học Công nghệ - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 375 (03/2023) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC