Tin tức  Thông báo 19:58:06 Ngày 04/06/2023 GMT+7
Tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023

Kính gửi: Văn phòng ĐHQGHN; Cấp ủy trực thuộc Đảng bộ ĐHQGHN.

Ngày 13/3/2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành văn bản số 1413-CV/BTGTU về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023.

Để triển khai hiệu quả nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đề nghị Văn phòng ĐHQGHN, các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ ĐHQGHN căn cứ thực tiễn triển khai hưởng ứng Giải trên các ấn phẩm, bản tin, trang thông tin điện tử cấp ĐHQGHN, cấp các đơn vị nhằm đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN gửi kèm công văn này Thể lệ Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023 của Ban Tổ chức.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

>>> Tải công văn số 180 tại đây

 Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 375 (03/2023) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC