Tin tức  Đào tạo 08:12:15 Ngày 22/09/2023 GMT+7
ĐHQGHN cho phép sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh Aptis ESOL của Hội đồng Anh để dự tuyển sau đại học trong năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo sau đại học

Ngày 20/3/2023, ĐHQGHN đã ban hành công văn số 958/ĐHQGHN-ĐT về việc cho phép sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh Aptis ESOL của Hội đồng Anh để dự tuyển sau đại học trong năm 2023. Nội dung công văn như sau:

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần truyền thông giáo dục và thời đại, Công ty ETE Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ và Phát triển Giáo dục thời đại và Hội đồng Anh (Vương Quốc Anh);

Căn cứ Thông báo kết luận số 677/TB-ĐHQGHN ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hội nghị Giao ban Cơ quan ĐHQGHN tháng 3 năm 2023;

ĐHQGHN cho phép thí sinh dự tuyển sau đại học được sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh Aptis ESOL International Certificate (được cấp từ ngày 16 tháng 11 năm 2022 bởi các công ty hoặc tổ chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tại Quyết định số 3646/QĐ-BGDĐT) đạt trình độ tương đương bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển để làm minh chứng về năng lực ngoại ngữ trong dự tuyển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023.

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./

>>> Tải công văn số 958 tại đây

 Ban Đào tạo - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 380 (tháng 08/2023) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC