danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
638/QĐ-ĐHQGHN 5/3/2024 Phê duyệt thí điểm một số nội dung đổi mới cơ chế hoạt động của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
599/QĐ-ĐHQGHN 1/3/2024 Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN
589/HD-ĐHQGHN 1/3/2024 Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2024 của ĐHQGHN
569/QĐ-ĐHQGHN 29/2/2024 Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật
177/QĐ-TTg 14/2/2024 Về việc thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
317/QĐ-ĐHQGHN 26/1/2024 Công nhận ông Bùi Thành Nam giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2023-2028
269/QĐ-ĐHQGHN 23/1/2024 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược tiếp tục kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu châu Á
116/QĐ-ĐHQGH 12/1/2024 Biệt phái và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh Thu giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược
118/QĐ-ĐHQGHN 12/1/2024 Bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển
119/QĐ-ĐHQGHN 12/1/2024 Bổ nhiệm ông Phạm Đức Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
123/QĐ-ĐHQGHN 12/1/2024 Bổ nhiệm lại ông Đinh Văn Toàn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục
5158/QĐ-ĐHQGHN 28/12/2023 Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Dương Hiếu giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện ĐHQGHN
5005/QĐ-ĐHQGHN 22/12/2023 Bổ nhiệm ông Vũ Doãn Long giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam – Tiểu dự án ĐHQGHN”
5018/QĐ-ĐHQGHN 22/12/2023 Bổ nhiệm ông Mai Hoàng Dũng giữ chức vụ Phó Trưởng ban Xây dựng
5019/QĐ-ĐHQGHN 22/12/2023 Bổ nhiệm ông Lê Xuân Tình giữ chức vụ Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính
4899/QĐ-ĐHQGHN 19/12/2023 Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Dưỡng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thư viện và Tri thức số
4748/QĐ-ĐHQGHN 12/12/2023 Thành lập Trung tâm Đào tạo trực tuyến trực thuộc Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
4760/QĐ-ĐHQGHN 12/12/2023 Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong môi trường quốc tế đối với giảng viên, nghiên cứu viên của ĐHQGHN
4653/QĐ-ĐHQGHN 6/12/2023 Phê duyệt đề án xây dựng Trung tâm Dữ liệu tại ĐHQGHN
4212/QĐ-ĐHQGHN 7/11/2023 Ban hành Hướng dẫn xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư công ở Đại học Quốc gia Hà Nội