danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
3190/BGDĐT-GDĐH 30/7/2021 Công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19
18/2021/TT-BGDĐT 28/6/2021 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
998/QĐ-TTg 24/6/2021 Ngày 24/6/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 998/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).
771/QĐ-BTNMT 23/4/2021 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội”
1050/ĐHQGHN-ĐT 14/4/2021 Lịch trực Ban Chỉ đạo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021
789/QĐ-ĐHQGHN 29/3/2021 Bổ nhiệm GS.TS Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
158/QĐ-ĐHQGHN 22/1/2021 Bổ nhiệm ông Trần Quốc Bình giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
79/QĐ-ĐHQGHN 13/1/2021 Bổ nhiệm ông Đồng Xuân Trường giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý Dự án Trường ĐH Việt Nhật
68/QĐ-ĐHQGHN 12/1/2021 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huế giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc
66/QĐ-ĐHQGHN 12/1/2021 Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Cương giữ chức Phó Giám đốc Nhà Xuất bản ĐHQGHN
4002/ĐHQGHN-VP 22/12/2020 Triển khai vận hành chính thức phần mềm VNU-Office mới trong ĐHQGHN
3368/QĐ-ĐHQGHN 12/11/2020 Chỉ định Ban Giám hiệu lâm thời Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN
3268/QĐ-ĐHQGHN 4/11/2020 Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Trường, chuyên viên Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên giữ chức Phó Trưởng ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên
3256/QĐ-ĐHQGHN 2/11/2020 Bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng Phát triển và quản lý dự án, Ban Quản lý các dự án giữ chức vụ Phó Trưởng ban Xây dựng ĐHQGHN
3248/QĐ0-ĐHQGHN 30/10/2020 Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chung, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Ban Quản lý dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc
1666/QĐ-TTg 27/10/2020 Thành lập Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội
3086/QĐ-ĐHQGHN 20/10/2020 Quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ tại ĐHQGHN
2829/TTr-ĐHQGHN 30/9/2020 Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu Cờ thi đua cấp Bộ năm học 2019 - 2020
2830/TTr-ĐHQGHN 30/9/2020 Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2019 - 2020
2831/TTr-ĐHQGHN 30/9/2020 Về việc đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020