danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 22:38:10 Ngày 04/10/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 3086/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 14/09/2022
Trích yếu : Hướng dẫn tạm thời về quy trình, thủ tục thành lập và kiện toàn hội đồng trường của trường đại học thành viên
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội