danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
3329/QĐ-ĐHQGHN 3/10/2022 Về việc triển khai hoạt động của Trường ĐH Luật
3333/QĐ-ĐHQGHN 3/10/2022 Về việc chuyển đổi, bổ nhiệm chức vụ theo vị trí công tác mới đối với bà Nguyễn Thị Quế Anh
3336/QĐ-ĐHQGHN 3/10/2022 Về việc chuyển đổi, bổ nhiệm chức vụ theo vị trí công tác mới đối với ông Trịnh Tiến Việt
3337/QĐ-ĐHQGHN 3/10/2022 Về việc chuyển đổi, bổ nhiệm chức vụ theo vị trí công tác mới đối với ông Nguyễn Trọng Điệp
3136/QĐ-ĐHQGHN 19/9/2022 Về việc công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế
3115/QĐ-ĐHQGHN 16/9/2022 PGS.TS Phạm Trung Kiên thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược và được kéo dài thời gian làm việc để giảng dạy và nghiên cứu khoa học
3116/QĐ-ĐHQGHN 16/9/2022 Điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Tú giữ chức vụ Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư
3119/QĐ-ĐHQGHN 16/9/2022 Bổ nhiệm lại bà Tăng Tài Hoa giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
3123/QĐ-ĐHQGHN 16/9/2022 Bổ nhiệm lại ông Bùi Vũ Anh giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
3125/QĐ-ĐHQGHN 16/9/2022 Bổ nhiệm lại ông Vũ Trọng Hưng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp
3101/QĐ-ĐHQGHN 15/9/2022 Về việc công tác nhân sự, lãnh đạo quản lý của Trường ĐH Kinh tế
3099/QĐ-ĐHQGHN 15/9/2022 Về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Kinh tế
3089/QĐ-ĐHQGHN 14/9/2022 Quy định về chế độ làm việc đối với nghiên cứu viên tại ĐHQGHN
3086/QĐ-ĐHQGHN 14/9/2022 Hướng dẫn tạm thời về quy trình, thủ tục thành lập và kiện toàn hội đồng trường của trường đại học thành viên
3088/QĐ-ĐHQGHN 14/9/2022 Hướng dẫn tạm thời về quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại trường đại học thành viên đã có hội đồng trường
2773/ĐHQGHN-KHTC 19/8/2022 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (năm học 2022-2023) của ĐHQGHN và hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 (năm học 2022-2023)
2495/TB-ĐHQGHN 27/7/2022 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022 của ĐHQGHN đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT
1689/TB-ĐHQGHN 19/5/2022 Thông báo Kết luận của Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động làm việc tại Hòa Lạc
527/QĐ-CTN 29/4/2022 Về việc tặng thưởng huân chương lao động cho Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội
633/QĐ-ĐHQGHN 16/3/2022 Hướng dẫn tạm thời việc sử dụng kinh phí đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị định số 99/2014/NĐ-CP tại Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2022-2025