TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 14:04:34 Ngày 10/12/2020 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025
"Tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy tinh thần đại đoàn kết ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đặt ra" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động.

Phát biểu chốt lại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sáng 9/12/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương khái quát, trong 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, đại hội đã nghe báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2016 - 2020), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, các báo cáo tham luận phát biểu của các điển hình tiên tiến, xuất sắc, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đại hội thống nhất đánh giá, các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, đạt được nhiều kết quả tích cực. Những thành tựu đạt được là cơ sở để cả nước vững bước trên con đường phát triển. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, được nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, qua đó làm rõ hơn những phẩm chất đáng quý của dân tộc.

Đại hội cũng nhìn rõ những hạn chế yếu kém để khắc phục trong công tác thi đua khen thưởng thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới còn nhiều thách thức, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, khu vực ngày càng gay gắt, bệnh dịch diễn biến phức tạp… tiềm ẩn nhiều nguy cơ mới. Trong bối cảnh đó, trong nước, dù tình hình ổn định nhưng còn nhiều khó khăn, cả nước vẫn đối mặt với nhiều nguy cơ như nguy cơ mắc bẫy thu nhập trung bình. Theo đó, mọi cơ quan, đơn vị, cá nhân vẫn phải nỗ lực hết mức để phấn đấu đạt các mục tiêu kinh tế xã hội hướng tới Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng nêu một số mục tiêu cơ bản, phấn đấu đến 2025, Việt Nam thành nước công nghiệp phát triển cơ bản, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, đến 2030 thành nước có mức thu nhập trung bình cao và đến 2045 thành nước phát triển, có mức thu nhập cao.

Thủ tướng phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Trước hết là thi đua xây dựng phát triển thể chế chính trị một cách bền vững, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực. Các bộ, ban, ngành thi đua đổi mới hệ thống pháp luật đồng bộ, nghiêm minh, phục vụ nhu cầu phát triển theo hướng hiện đại, thực hiện chuyển đổi số, thu hút các nguồn lực, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh…

Tiếp theo, Thủ tướng khuyến khích lĩnh vực thi đua đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, tạo không gian sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới con người Việt Nam. Cả nước cần thực hiện quyết liệt các biện pháp giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19, nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, thúc đẩy việc sản xuất và sử dụng hiệu quả vắc xin phòng bệnh Covid-19.

Trong lĩnh vực công tác an sinh xã hội, Thủ tướng yêu cầu thi đua chăm sóc người có công, đối tượng chính sách xã hội, tiếp tục phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. cán bộ công chức thi đua xây dựng văn hóa công sở.

Sau nữa, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua trong đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại. Tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xây dựng nền hành chính hiện đại của nhà nước.

"Sau đại hội hôm nay, tôi đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, MTTQ căn cứ tình hình thực tế của đơn vị địa phương để phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp, trước hết là thi đua rộng khắp trong toàn quân, toàn dân phấn đấu đạt kết quả cao nhất chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc" - Thủ tướng lưu ý, cần tổ chức hoạt động thi đua một cách thực chất, tránh hình thức.

"Với tinh thần trên, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thay mặt Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy tinh thần đại đoàn kết ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đặt ra" - Thủ tướng chốt lại nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới, 2021 - 2025.

 Lưu Văn Hóa
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược