TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 10:15:26 Ngày 13/01/2022 GMT+7
Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2021-2022
Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản (gọi tắt là học bổng Yamada) năm học 2021-2022 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2020-2021. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2021.

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn - Hội; tham gia nghiên cứu khoa học; có đóng góp trong các hoạt động xã hội cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn/cần hỗ trợ kinh phí để học tập.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 200 USD/sinh viên.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 50 sinh viên.

STT

Đơn vị đào tạo

Số lượng

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

8

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

8

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

7

4

Trường Đại học Công nghệ

6

5

Trường Đại học Kinh tế

5

6

Trường Đại học Giáo dục

3

7

Trường Đại học Việt Nhật

2

8

Trường Đại học Y - Dược

3

9

Trường Quốc tế

3

10

Trường Quản trị và Kinh doanh

1

11

Khoa Luật

3

12

Khoa Các Khoa học liên ngành

1

Tổng cộng

50

 

 4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bản tự giới thiệu của sinh viên (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2020-2021 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học năm 2021.

- Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng và chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản (đánh máy, có độ dài khoảng 1 - 2 trang A4);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng (đánh máy, có độ dài khoảng 1 - 2 trang A4);

- Các chứng nhận về thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong năm học 2020-2021... (nếu có).

Lưu ý: Để bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị đơn vị chủ động hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên nộp hồ sơ đăng ký học bổng.

Hồ sơ sinh viên gửi dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên (mẫu đính kèm).

Đề nghị đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu; gửi công văn về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên), đồng thời gửi danh sách kèm hồ sơ sinh viên dạng pdf tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 10/02/2022.

>>>Thông báo số 93/ĐHQGHN-CT&CTHSSV

 VNU Media - Ban CT&CTHSSV
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược