TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 16:05:10 Ngày 28/12/2022 GMT+7
Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông ở Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày 23/12/2022, ĐHQGHN đã ký quyết định số 4568/QĐ-ĐHQGHN về việc Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quy chế gồm 9 chương và 46 điều quy định về thi đánh giá năng lực (ĐGNL) học sinh trung học phổ thông (THPT) bao gồm: Quy định chung; kỳ thi và đăng ký dự thi; chuẩn bị thi; đề thi; coi thi; truyền thông về kỳ thi, chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ kỳ thi; tài chính của kỳ thi; thanh tra, khen thưởng, xử lý vi phạm quy chế thi; khai thác kết quả kỳ thi; tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và các tổ chức, cá nhân liên quan đến thi ĐGNL ở ĐHQGHN.

>>> Tải về Quy chế thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông ở Đại học Quốc gia Hà Nội

 Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ