TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 15:52:19 Ngày 14/03/2023 GMT+7
ĐHQGHN thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2023

Ngày 14/3/2023, ĐHQGHN đã có Thông báo số 758/TB-ĐHQGHN về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2023.

Theo nội dung thông báo, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) ĐHQGHN năm 2023 đã nhận được 16 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, trong đó có 02 ứng viên xét tặng danh hiệu NGND, 14 ứng viên xét tặng danh hiệu NGƯT, cụ thể như sau:

1. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (02 ứng viên)

TT

Học hàm, học vị

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1.      

GS. TS

Mai Trọng Nhuận

Chuyên gia, Cơ quan ĐHQGHN

2.      

GS. TS

Nguyễn Hữu Dư

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Giảng viên cao cấp, Khoa Toán – Cơ - Tin, Trường Đại học KHTN

2. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (14 ứng viên)

TT

Học hàm, học vị

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1.      

GS. TSKH

Nguyễn Đình Đức

Trưởng ban Đào tạo ĐHQGHN

2.      

GS. TSKH

Vũ Hoàng Linh

Hiệu trưởng Trường Đại học KHTN

3.      

PGS. TS

Nguyễn Thị Hà

Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường, Trường Đại học KHTN

4.      

PGS. TS

Nguyễn Mạnh Khải

Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường, Trường Đại học KHTN

5.      

PGS. TS

Nguyễn Quang Huy

Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học, Kiêm nhiệm Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein, Trường Đại học KHTN

6.      

GS. TS

Nguyễn Đình Thành

Giảng viên cao cấp Khoa Hoá học, Trường Đại học KHTN

7.      

PGS. TS

Trần Văn Quy

Giảng viên cao cấp, Khoa Môi trường, Trường Đại học KHTN

8.      

TS

Lê Công Lợi

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học KHTN

9.      

GS. TS

Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

10.   

TS

Tôn Quang Cường

Giảng viên cao cấp, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục

11.   

GS. TS

Nguyễn Thanh Hải

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

12.   

PGS. TS

Lê Trung Thành

Hiệu trưởng Trường Quốc tế

13.   

PGS. TS

Nguyễn Văn Định

Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế

14.   

PGS.TS

Nguyễn Thị Quế Anh

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật

Căn cứ Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT ĐHQGHN năm 2023 trân trọng thông báo danh sách ứng viên đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh của ĐHQGHN được biết. Các ý kiến phản ánh (nếu có), đề nghị gửi bằng văn bản về Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) trước 17h00, ngày 23/3/2023.

 Ban CT&CTHSSV
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ