TIN TỨC & SỰ KIỆN
Công tác cán bộ tháng 8/2021

Ngày 19/8/2021, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã ký Quyết định số 2439/QĐ-ĐHQGHN về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Lê Vũ, Phó Trưởng Ban Đối ngoại và Phát triển dự án, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chánh Văn phòng ĐHQGHN kể từ ngày 15/9/2021.

Ông Bùi Lê Vũ được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.

Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính và ông Bùi Lê Vũ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định số 2439/QĐ-ĐHQGHN.

Ngày 17/8/2021, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2395/QĐ-ĐHQGHN về việc ông Nguyễn Hà Nam thôi giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin để chuyển công tác về Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/9/2021.

 

Ông Nguyễn Hà Nam có trách nhiệm bàn giao công việc được phân công cho Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin trước khi chuyển công tác.

 

Viện Công nghệ Thông tin có trách nhiệm làm các thủ tục để giải quyết chế độ chính sách cho ông Nguyễn Hà Nam theo quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN.

Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và ông Nguyễn Hà Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Quyết định số 2395/QĐ-ĐHQGHN.

 

 Ngọc Lan - Ban Tổ chức Cán bộ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài cũ hơn
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ