TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Học bổng 09:43:47 Ngày 22/02/2021 GMT+7
Báo cáo chương trình học bổng Toshiba năm học 2020-2021

Kính gửi:

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

- Trường Đại học Công nghệ;

- Trường Đại học Kinh tế;

- Trường Đại học Việt Nhật;

- Khoa Các Khoa học liên ngành.

Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức trao học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2020-2021 cho 14 học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên).

Theo quy định của Quỹ học bổng, những học viên này phải báo cáo kết quả nghiên cứu tại buổi Seminar “Toshiba Scholarship Mid-Year Meeting”. Seminar dự kiến tổ chức vào tháng 3/2021.

Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị thông báo và yêu cầu học viên đã được nhận học bổng chuẩn bị báo cáo theo đúng mẫu hướng dẫn của Quỹ học bổng Toshiba (văn bản đính kèm).

Các đơn vị tập hợp báo cáo của học viên và lập bảng tổng hợp gửi Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 3/3/2021.

Danh sách học viên nhận học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2020 – 2021 (Mức học bổng bán phần)

STT

Họ và tên

Giới tính

Đối tượng

Khóa học

Ngành học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

1

Trương Thị Thùy Dung

Nữ

Nghiên cứu sinh

2016

Cơ học vật rắn

2

Phạm Thế An

Nam

Nghiên cứu sinh

2019

Vật lý nhiệt

3

Chu Văn Sơn

Nam

Học viên cao học

2018

Công nghệ sinh học

4

Nguyễn Thị Thắm

Nữ

Nghiên cứu sinh

2019

Khoa học môi trường

5

Tạ Văn Chiến

Nam

Học viên cao học

2019

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Trường ĐH Công nghệ

6

Phạm Đình Nguyện

Nam

Nghiên cứu sinh

2018

Cơ kỹ thuật

Trường ĐH Kinh tế

7

Cấn Thị Hồng Vân

Nữ

Học viên cao học

2019

Quản trị kinh doanh

8

Nguyễn Thị Trang

Nữ

Học viên cao học

2019

Kinh tế quốc tế

Trường ĐH Việt Nhật

9

Công Phương Cao

Nam

Học viên cao học

2019

Công nghệ Nano

10

Nguyễn Vũ Nam Chiến

Nam

Học viên cao học

2019

Kỹ thuật hạ tầng

11

Hoàng Thanh Lịch

Nữ

Học viên cao học

2019

Chính sách công

12

Dương Thị Minh Nguyệt

Nữ

Học viên cao học

2019

Quản trị kinh doanh

Khoa Các Khoa học liên ngành

13

Phạm Thùy Linh

Nữ

Học viên cao học

2019

Khoa học bền vững

14

Nguyễn Phương Anh

Nữ

Học viên cao học

2019

Biến đổi khí hậu

 Ngọc Nhân
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ