TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 11:44:51 Ngày 25/09/2022 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hồng Tuyến
Tên đề tài: Thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trong ngành Xây dựng công trình giao thông nhìn từ góc độ Hoạch định ngôn ngữ  (22/09/2022)
VNU – IS: Xét tuyển sau đại học ngành Ngân hàng, Tài chính và Bảo hiểm Quốc tế
 (20/09/2022)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Viết Hoàng
Tên đề tài: Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho ngành y tế tỉnh Thanh Hóa  (12/09/2022)
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Hiền Lê
Tên đề tài: Nhóm Hàn Thuyên trong tiến trình lịch sử văn học Việt Nam 1940 -1945  (12/09/2022)
Thông tin LATS của NCS Trương Thị Tâm
Tên đề tài: Công tác xã hội trong phòng ngừa lao động trẻ em (nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nôị) (12/09/2022)
Thông tin LATS của NCS Liu Ying
Tên đề tài: Khảo sát vốn từ trong giáo trình tiếng Việt đang sử dụng ở các trường đại học ở Vân Nam, Trung Quốc (12/09/2022)
Thông tin LATS của NCS Trần Oanh
Tên đề tài: Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ ở Quảng Tây, Trung Quốc  (12/09/2022)
Học bổng nghiên cứu sau đại học của Chính phủ Ireland 2023 – 2024
 (12/09/2022)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Minh Hiếu
Tên đề tài:Nghiên cứu chế tạo tạo dây nano SnO2 định hướng ứng dụng trong cảm biến ADN (09/09/2022)
Chương trình đào tạo đại học và sau đại học của Trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản
Trường Đại học Tsukuba, Nhật bản sẽ tổ chức giới thiệu các chương trình đào tạo đại học và sau đại học của Trường vào 2 ngày 4 và 5 tháng 10 năm 2022. (08/09/2022)
Các bài đã đăng

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường Quản trị Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Luật
 • Khoa Các khoa học liên ngành