TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 15:32:36 Ngày 27/11/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Ean Nil
Tên đề tài: Thực trạng sức khỏe tâm thần của lao động nữ trong ngành giải trí và con của họ ở Campuchia
 
1. Họ và tên: Ean Nil                                                     2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 01/03/1979                                               4. Nơi sinh: Campuchia
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: QĐ số 1757/ĐHGD, ngày 09 tháng 12 năm 2016
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài luận án: Thực trạng sức khỏe tâm thần của lao động nữ trong ngành giải trí và con của họ ở Campuchia (tên luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước)
8. Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên  
9. Mã số: 9210401.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Amie Pollack- Đại học Vanderbilt; PGS.TS Đỗ Ngọc Khanh – Viện tâm lý học
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Các triệu chứng tâm thần nghiêm trọng liên quan đến trầm cảm, lo âu và rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là cao ở những nữ nhân viên giải trí so với dân số bình thường
Tiếp xúc với những trải nghiệm bất lợi trong thời thơ ấu đã được tìm thấy rất phổ biến ở nữ nhân viên giải trí
Con cái của nữ nhân viên giải trí đã được phát hiện có vấn đề về tâm lý, hành vi và PTSD, điều này góp phần làm suy giảm chức năng của một số trẻ em.
Lo lắng của người mẹ, PTSD và trầm cảm được tìm thấy có mối quan hệ tích cực với con cái của họ. PTSD của người mẹ đã được tìm thấy là một yếu tố dự báo mạnh mẽ góp phần vào sự phát triển của trẻ em Các vấn đề tâm lý trong khi lo lắng của người mẹ được coi là yếu tố dự báo tốt nhất trong mối quan hệ xung đột giữa mẹ FEW và con của họ
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có) 
Cải thiện tình trạng sức khỏe tâm thần cho người mẹ đặc biệt liên quan đến lo lắng, trầm cảm và các triệu chứng PTSD, góp phần cải thiện về mặt sức khỏe tâm thần cho con cái của họ
Lo âu của người mẹ có thể là một trong những mục tiêu để cải thiện mối quan hệ tích cực với con cái của họ.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
Nghiên cứu trong tương lai với cỡ mẫu lớn hơn nên tập trung nhiều hơn vào mối quan hệ giữa thông tin nhân khẩu học và dữ liệu của các bà mẹ FEW với các vấn đề sức khỏe tâm thần của con cái họ
Yếu tố rủi ro từ những trải nghiệm thời thơ ấu của người mẹ có thể là yếu tố dự báo khả năng cho các vấn đề sức khỏe tâm thần và chức năng của con cái họ
Các can thiệp tâm lý dựa trên bằng chứng cho các nữ nhân viên giải trí đã bị tổn thương bởi những trải nghiệm thời thơ ấu và hiện tại để cải thiện chất lượng khả năng làm cha mẹ của họ
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
Ean, N., Pollack, A. A., Ngoc, D. K. (2019). Mental health and functioning in school age children of female entertainment workers in Cambodia. VNU Journal of Science: Education Research. 35 (3) 78-90. https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4281
Ean, N., Pollack, A. A., Ngoc, D. K. (2019). Mental health in children of female entertainment workers in Cambodia. 5th International Conference on Child Mental Health: Mental health literacy in the school and the community. Hanoi, Vietnam
 Bùi Phú Đức
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược