TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 15:41:20 Ngày 27/11/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Khann Sareth
Tên đề tài:Sức khỏe tâm thần ở vị thành niên Campuchia, mối quan hệ giữa thang triệu chứng cơ thể với lo âu trầm cảm, PTSD và suy giảm chức năng”

1. Họ và tên: Khann Sareth                                2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/04/1975                                   4. Nơi sinh: Campuchia

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: QĐ số 1757/QĐ-ĐHGD ngày 09 tháng 12 năm 2016

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Đã thay đổi tên đề tài từ 11/12/2017

7. Tên đề tài luận án: Sức khỏe tâm thần ở vị thành niên Campuchia, mối quan hệ giữa thang triệu chứng cơ thể với lo âu trầm cảm, PTSD và suy giảm chức năng”

8. Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên  

9. Mã số: 9210401.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Deairee Seponski; TS Trần Văn Công

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Các hội chứng CSSI Campuchia có liên quan tích cực và đáng kể với trầm cảm và lo âu

Các hội chứng CSSI cũng như trầm cảm và lo âu có liên quan tích cực và đáng kể đến suy giảm chức năng, chất lượng cuộc sống và tìm kiếm sức khỏe nói chung, cho thấy các hội chứng này đại diện cho bệnh lý.

Tuy nhiên, quan trọng nhất, các hội chứng  của CSSI ở Campuchia không có mối quan hệ duy nhất với suy giảm chức năng, chất lượng cuộc sống và giúp tìm kiếm, cho thấy rằng họ không cung cấp thêm thông tin về tâm lý học trong mẫu này. Điều này có nghĩa là các hội chứng cụ thể về văn hóa không cung cấp bất kỳ thông tin độc đáo nào về bệnh lý của Cameron, ít nhất là trong bối cảnh của các biện pháp này và các mẫu này. Ngược lại, cả lo lắng và trầm cảm đều có mối quan hệ độc nhất với suy giảm chức năng và lo lắng có mối quan hệ mật thiết với hành vi tìm kiếm trợ giúp. Do đó, các hội chứng phương Tây cung cấp thông tin hữu ích về bệnh lý

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)  Sử dụng những phát hiện này liên quan đến CSSI trong đào tạo sinh viên thạc sĩ tâm lý học lâm sàng tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh để khuyến khích các nhà tâm lý học mới hiểu về đánh giá tâm lý học và tâm lý học của người Khmer.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

Các nhà nghiên cứu xác định liệu các hội chứng cụ thể về văn hóa giữa những người trưởng thành có mối quan hệ duy nhất với các chỉ số tâm lý học, để xác định xem liệu các quá trình ngẫu nhiên độc đáo về văn hóa có thể xảy ra sau này trong quá trình phát triển.

Tiến hành nghiên cứu tương tự giữa các nhóm dân tộc khác ở Campuchia như người Chăm, để xác định xem có những hiệu ứng duy nhất cho các hội chứng CSSI trong các nhóm dân tộc thiểu số ở Campuchia hay không.

Nghiên cứu trong tương lai nên phát triển điểm số cho CSSI để có thể sử dụng nó cho mục đích lâm sàng (ví dụ: để đưa ra quyết định điều trị) trong văn hóa Campuchia.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Khann, S., Dang, H.M., & Bahr, W. (2019). Predictors of mental health help seeking among Cambodian adolescents. VNU Journal of Science: Education Research, 35(3), 1-10.

Khann, S., Dang, H.M., Bahr, W., Desiree, M. S., Tran, V. C. (2019). The Unique relations of Cambodian somatic symptom and syndrome inventory (CSSI) items with functional impairment among adolescents in Cambodia. The Fifth International Conference on Child Mental Health in Vietnam: Mental Health Literacy in the Schools and Community in Hanoi, Vietnam October 25-26, 2019

 

 Bùi Phú Đức
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược