TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 15:47:33 Ngày 27/11/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Phoeun Bunna
Tên đề tài: Đánh giá hiệu quả của chương trình giáo dục sức khỏe tâm thần cho giáo viên ở Campuchia

1. Họ và tên: Phoeun Bunna                              2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/5/1984                                     4. Nơi sinh: Campuchia

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: QĐ số 1757/QĐ-ĐHGD, ngày 09 tháng 12 năm 2016

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Đã thay đổi tên đề tài từ “Thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát. Rối loạn sức khỏe tâm thần ở những nạn nhân buôn người: Hiệu quả của can thiệp tâm lý đặc hiệu ngắn để giảm các triệu chứng rối loạn sức khỏe tâm thần (lo âu, trầm cảm và PTSD) trong số nạn nhân của buôn bán người”,

7. Tên đề tài luận án: Đánh giá hiệu quả của chương trình giáo dục sức khỏe tâm thần cho giáo viên ở Campuchia

8. Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên  

9. Mã số: 9210401.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Amanda Joan Nguyen; PGS.TS Trần Thành Nam

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Chương trình đào tạo kiến ​​thức về sức khỏe tâm thần trong 2 ngày có hiệu quả tăng cường cho giáo viên. Kiến thức về sức khỏe tâm thần, giảm niềm tin tiêu cực và thái độ đối với bệnh tâm thần.

Giáo viên trong nhóm can thiệp có điểm kiến ​​thức cao hơn đáng kể (M = 64,6 so với M = 51,3, p <0,001), thái độ tích cực hơn (M = 3,62 so với M = 3,16, p <0,001) và ít niềm tin tiêu cực hơn ( M = 1,88 so với M = 2,57, p <.001) so với nhóm kiểm soát

Sự can thiệp của lớp học Hướng dẫn MHL / 1 giờ mỗi tuần trong sáu học phần sẽ tăng hiệu quả kiến ​​thức và thái độ của học sinh đối với bệnh tâm thần.

 Học sinh trong nhóm can thiệp có điểm kiến ​​thức cao hơn đáng kể (M = 56,9 so với M = 50,6, p <.001) và điểm thái độ (M = 4,60 so với M = 3,98, p <.001) so với nhóm kiểm soát

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)  Những phát hiện từ RCT thí điểm này sẽ hỗ trợ những lợi ích tiềm năng của đào tạo MHL tại trường ở Campuchia, nơi có sự kỳ thị, định kiến ​​và phân biệt đối xử đáng kể đối với bệnh tâm thần.

13.  Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

Các bước thực tế tiếp theo: sửa đổi chương trình giảng dạy, RCT nhiều trường lớn, nghiên cứu hiệu quả thực hiện lai (xem xét cả hai cách tiếp cận khác nhau để hỗ trợ thực hiện và cũng tác động đến kết quả)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Phoeun, B., Nguyen, A. J, Dang, H. M., Nam, T.T., Weiss, B., (2019). Assessing the Effectiveness of Teachers' Mental Health Literacy Training in Cambodia: A Randomized Controlled Trail. VNU Journal of Science: Education Research, 35(3), 100-114.

2. Nguyen, A. J., Dang, H. M., Bui, D., Phoeun, B., & Weiss, B. (n.d.). Experimental evaluation of a school-based mental health literacy program in two Southeast Asian nations Amanda. Under Review, 1–33.

3. Phoeun, B., Nguyen A. J., Dang, H. M., Weiss, B., (2019). Adaptation, Implementation, and Pilot Testing of a School-Based Mental Health Literacy Program in Cambodia. The 5th International Conference on Child Mental Health in Vietnam: Mental Health Literacy in the Schools and the Community in Hanoi, Vietnam. October 25-25, 2019.

 

 Bùi Phú Đức
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược