TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 14:11:44 Ngày 04/01/2022 GMT+7
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Quản Minh Phương
Tên đề tài: Văn hoá tộc người trong quá trình phát triển du lịch ở Tây Bắc (Nghiên cứu trường hợp người Thái ở Mộc Châu, người Mông ở Sa Pa)

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Quản Minh Phương.

Đề tài: Văn hoá tộc người trong quá trình phát triển du lịch ở Tây Bắc (Nghiên cứu trường hợp người Thái ở Mộc Châu, người Mông ở Sa Pa).  

Chuyên ngành: Việt Nam học                                        Mã số: 62 22 01 13

Thời gian: 14 giờ, Thứ Hai, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Địa điểm: Phòng 307, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Một số thông tin cơ bản LATS của NCS như sau:

*/ Các kết quả mới của luận án:

- Trên cơ sở hệ thống hoá các công trình nghiên cứu đã công bố có liên quan đến đề tài như vấn đề văn hoá các tộc người thiểu số Tây Bắc, vấn đề phát triển du lịch ở Tây Bắc, tác giả đã chỉ ra nội dung đang đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, đó là hướng nghiên cứu ứng dụng mối quan hệ giữa du lịch và văn hoá tộc người trong mục tiêu phát triển bền vững.

- Luận án đã hệ thống hoá những vấn đề lý luận về văn hoá tộc người, về phát triển du lịch, mối quan hệ giữa du lịch và văn hoá tộc người, các thành tố văn hoá tộc người có giá trị đối với hoạt động du lịch, đánh giá mức độ biến đổi văn hoá tộc người dưới tác động của hoạt động du lịch, đề xuất nguyên tắc phát triển du lịch gắn với văn hoá tộc người.

- Dựa vào nghiên cứu khảo sát thực tế hai cộng đồng người Thái và người Mông ở hai địa bàn nghiên cứu trong những năm qua, luận án đã chỉ ra thực trạng khai thác những giá trị văn hoá tộc người truyền thống trong phát triển du lịch và sự biến đổi của văn hoá tộc người do tác động của du lịch.

- Luận án đề xuất bốn nhóm giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tộc người: (1) Nâng cao nhận thức về giá trị văn hoá truyền thống và khả năng làm du lịch cho đồng bào các dân tộc thiểu số; (2) Xây dựng du lịch cộng đồng, hình thức du lịch hiệu quả nhất cho phát triển du lịch bền vững kết hợp giữ gìn văn hoá tộc người thiểu số; (3) Liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch bền vững; (4) Ứng dụng thành tưu khoa học kỹ thuật trong phát triển du lịch văn hoá và giữ gìn văn hoá truyền thống.

*/ Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đã đưa ra dự báo và bốn nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa phát triển du lịch kết hợp với bảo tồn và khai thác các giá trị văn hoá tộc người một cách hiệu quả trong bối cảnh mới. Đây là những giải pháp để các cơ quan quản lý, hoạch định và thực thi chính sách ở các địa phương và cộng đồng người Thái, người Mông có thể tham khảo, vận dụng trong thực tiễn.

*/ Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Khai thác và phát huy các giá trị văn hoá tộc người cho phát triển du lịch bền vững vùng dân tộc thiểu số.

 VNU Media - VNU - IVIDES
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược