TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 13:01:09 Ngày 30/12/2022 GMT+7
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Hiền
Tên đề tài: Những yếu tố ảnh hưởng đến việc học theo mô hình học tập kết hợp của sinh viên- Nghiên cứu tại một trường đại học ở Việt Nam.

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Nguyễn Thị Thu Hiền.

Đề tài: Những yếu tố ảnh hưởng đến việc học theo mô hình học tập kết hợp của sinh viên- Nghiên cứu tại một trường đại học ở Việt Nam.      

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Mã số: 9140231.01

Thời gian: 08h30 thứ Ba, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn - Luận án, Tầng 1 Nhà A3, Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Một số thông tin cơ bản LATS của NCS như sau:

*/ Các kết quả mới của luận án:

Mặc dù rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng mô hình học tập kết hợp (BL) đã được đề cập trong tổng quan tài liệu, hầu hết các nghiên cứu này được thực hiện ở các nước phương Tây. Như đã được đề cập bởi Latchem và Jung (2009), “Điều quan trọng là phải xem xét văn hóa, nhu cầu và hoàn cảnh của người học hơn là quá phụ thuộc vào lý thuyết, nghiên cứu và thực hành ở phương Tây” (tr.21). Vì lý do này, luận án đi sâu vào các yếu tố điển hình ảnh hưởng đến việc học của sinh viên trong một khóa học tiếng Anh theo mô hình kết hợp trong bối cảnh đặc thù của Việt Nam. Các kết quả liên quan đến các yếu tố hỗ trợ và yếu tố cản trở việc học của sinh viên trong khóa học kết hợp này đã được hé lộ. Liên quan đến các yếu tố thúc đẩy việc học của sinh viên trong khóa học tiếng Anh theo mô hình kết hợp hiện tại, dữ liệu thu thập từ các cuộc phỏng vấn với sinh viên và phân tích tài liệu chỉ ra rằng có 3 yếu tố chính bao gồm sự sẵn sàng thích ứng với môi trường học tập kết hợp của sinh viên, sự tham gia tích cực của giáo viên trong môi trường này, và sự ủng hộ của cơ sở đào tạo đối với áp dụng phương pháp học kết hợp. Liên quan đến các yếu tố cản trở việc học của sinh viên trong khóa học tiếng Anh theo hình thức kết hợp này, ba yếu tố chính đã được phản ánh: sinh viên chưa chuẩn bị đầy đủ để học trong môi trường học tập kết hợp, sự không tương thích giữa một số thuộc tính của văn hóa Việt và mô hình học tập kết hợp, một số vấn đề liên quan đến cơ sở đào tạo. Từ những kết quả này, một số yếu tố đặc thù trong bối cảnh của nghiên cứu này đã được hé lộ. Thứ nhất, có thể thấy văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng cần được quan tâm ở các nước phương Đông như Việt Nam vì việc học của sinh viên ở các nước này có thể bị ảnh hưởng bởi văn hóa ở một mức độ nào đó. Cụ thể, văn hóa Việt Nam được đặc trưng bởi năm đặc điểm chính được đề cập bởi Hofstede et al. (2010) và xác nhận lại bởi các học giả khác bao gồm khoảng cách quyền lực lớn, một xã hội có tính tập thể cao, xã hội mang tính nữ quyền, mức độ e ngại rủi ro cao, định hướng dài hạn và văn hóa kiềm chế. Những đặc điểm văn hóa này có ảnh hưởng nhất định đến việc học tập của sinh viên. Ví dụ, hầu hết các em đều phải chịu áp lực thi cử, có xu hướng phụ thuộc vào giáo viên và hạn chế tương tác với giáo viên và các sinh viên khác. Tuy nhiên, những đặc điểm này dường như có tác động tiêu cực đến việc học của sinh viên vì chúng đi ngược với yêu cầu của phương pháp học kết hợp là người học phải độc lập, cởi mở giao tiếp với giáo viên và bạn bè của mình. Thứ hai, trình độ tiếng Anh của sinh viên cũng là một vấn đề cần được chú ý khi áp dụng mô hình học tập kết hợp vì không giống như sinh viên các nước nói tiếng Anh, rất nhiều sinh viên Việt Nam không giỏi tiếng Anh. Điều này gây ra một số thách thức cho các em khi học trong khóa học kết hợp này. Cuối cùng, các giáo viên trong nghiên cứu này đã quen với phương pháp giảng dạy truyền thống với đặc điểm là truyền tải kiến thức và lấy giáo viên làm trung tâm. Ngoài ra, hầu hết giáo viên chưa quen với việc dạy học sử dụng công nghệ thông tin; do đó, vai trò của họ trong môi trường trực tuyến của khóa học này vẫn còn mờ nhạt so với trong lớp học truyền thống. Do đó, cần cung cấp nhiều chương trình đào tạo và hỗ trợ hơn cho giáo viên trước và trong quá trình giảng dạy của họ trong những khóa học kết hợp như khóa học này trong bối cảnh Việt Nam.

*/ Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả của các khóa học kết hợp trong giáo dục đại học không chỉ ở một trường đại học mà còn ở các trường đại học khác ở Việt Nam và các nước khác có bối cảnh GDĐH tương tự. Kết quả nghiên cứu có giá trị lớn trong bối cảnh Việt Nam, đặc biệt là khi nó vẫn ở giai đoạn sơ khai của việc áp dụng mô hình học tập này vì nó giúp xác định những khía cạnh nào của khóa học kết hợp hiện tại cần được tiếp tục phát huy và những khía cạnh tiêu cực nào cần được can thiệp để cải thiện. Cụ thể hơn, trong nghiên cứu này, cần khuyến khích sự sẵn sàng thích ứng với phương pháp học kết hợp của sinh viên, sự tham gia tích cực của giáo viên trong môi trường học kết hợp và ủng hộ của cơ sở đào tạo. Ngược lại, đối với các yếu tố cản trở như sinh viên chưa chuẩn bị đầy đủ để học trong môi trường học tập kết hợp, sự không tương thích giữa một số thuộc tính của văn hóa Việt và mô hình học tập kết hợp, một số vấn đề liên quan đến cơ sở đào tạo, điều quan trọng là cơ sở giáo dục phải nhận thức được những yếu tố này và có những biện pháp tức thời để hạn chế và giảm thiểu tác động tiêu cực của các yếu tố này nhằm tăng cường hiệu quả của việc áp dụng phương pháp học kết hợp.

*/ Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trong tương lai, nếu có thể, tôi sẽ mở rộng phạm vi nghiên cứu này. Bây giờ nghiên cứu này chỉ giới hạn ở góc nhìn của sinh viên về các yếu tố thúc đẩy và cản trở cho việc học của họ trong khóa học kết hợp này. Nhà nghiên cứu mong muốn khám phá các yếu tố từ nhiều quan điểm của tất cả các bên liên quan như giáo viên, người đứng đầu chương trình, v.v. Ngoài ra, hi vọng rằng nghiên cứu sẽ không chỉ giới hạn ở một trường đại học. Thay vào đó, nghiên cứu sẽ được thực hiện ở các môi trường khác như ở các trường đại học khác, hoặc các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, v.v. để đưa ra những mô tả phong phú hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến việc học của học sinh, sinh viên Việt Nam trong các khóa học kết hợp. Cuối cùng, trong các nghiên cứu trong tương lai, nhà nghiên cứu hy vọng sẽ sử dụng phương pháp hỗn hợp với sự tích hợp của cả dữ liệu định tính và định lượng để làm cho các kết quả nghiên cứu đáng tin cậy hơn.

 VNU Media - VNU - ULIS
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ