TIN TỨC & SỰ KIỆN
Giới thiệu đại biểu tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN

ĐHQGHN nhận được công văn số 8014/CV/TWĐTN-ĐKTHTN của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề nghị giới thiệu đại biểu tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, với chủ đề “Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”. Diễn đàn sẽ là dịp để các trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước đề xuất sáng kiến, giải pháp nhằm góp phần định hướng công cuộc chuyển giao tri thức, công nghệ của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu theo các mục tiêu đổi mới và phát triển đất nước, góp phần tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Diễn đàn dự kiến được tổ chức từ ngày 25/11/2021-26/11/2021 theo hình thức trực tuyến.

Để lan tỏa thông tin, thu hút đông đảo lực lượng trí thức trẻ của ĐHQGHN tham gia Diễn đàn, ĐHQGHN đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo công tác thông tin rộng rãi nội dung của Diễn đàn đến sinh viên, học viên sau đại học, cán bộ trẻ đang học tập, nghiên cứu, công tác tại đơn vị đồng thời giới thiệu trí thức trẻ đáp ứng các tiêu chí đăng ký tham dự qua địa chỉ http://trithuctrevietnam.vn/ (tiêu chí đại biểu tại kế hoạch đính kèm).

Trân trọng cảm ơn./.

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược