TIN TỨC & SỰ KIỆN
[Sắp diễn ra] Tọa đàm “Di sản Việt Nam học tại Pháp: Những hướng tiếp cận liên ngành“

Thời gian: 14h00 ngày thứ 2, 29/5/2023

Địa điểm: Phòng 403 nhà G7, Đại học Quốc gia Hà Nội

Diễn giả:

Tọa đàm sẽ trình bày quá trình phát triển của Việt Nam học ở Pháp từ những tiếp xúc đầu tiên giữa hai nước vào thế kỷ XVII cho đến ngày nay, với sự tham gia của diễn giả và giảng viên tổ bộ môn Di sản học.

Diễn giả: PGS Pascal Bourdeaux, Nghiên cứu về Lịch sử tôn giáo và lịch sử Việt Nam, Ecole Pratique des Hautes Etudes (Trường Cao học Khoa học xã hội), Paris, Pháp. Diễn giả cũng là thành viên của dự án nghiên cứu Vietnamica.

Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền, Tổ trưởng Tổ bộ môn Di sản học, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN

Bình luận: TS. Phạm Thị Kiều Ly, Giảng viên Tổ bộ môn Di sản học, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN

Nội dung chính:

Tọa đàm sẽ trình bày quá trình phát triển của Việt Nam học ở Pháp từ những tiếp xúc đầu tiên giữa hai nước vào thế kỷ XVII cho đến ngày nay.

Thông qua việc giới thiệu các ngành đào tạo Việt Nam học, bài tham luận nhấn mạnh tới việc bảo tồn và truy cập vào các nguồn tài liệu liên quan tới Việt Nam, các vấn đề về di sản văn hóa và ngoại giao. Làm thế nào mà chúng ta chuyển từ câu chuyện của các tổ chức đại diện đến nghiên cứu khoa học về văn hóa Việt Nam? Làm thế nào mà các tổ chức như École pratique des hautes études (EPHE và dự án hiện tại của tổ chức: ERC Vietnamica), Viện Viễn đông Bác cổ (EFEO), Viện Nghiên cứu và Phát triển (IRD), các trường đại học lớn của Pháp thúc đẩy nghiên cứu và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay?
Tiếp theo đó chúng tôi sẽ gợi mở cuộc thảo luận về tầm quan trọng của hợp tác khoa học quốc tế và của đối thoại, trao đổi giữa nghiên cứu học thuật và nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt nhấn mạnh tới các vấn đề phát triển bền vững và chính sách văn hóa.

Tọa đàm do Bộ Di sản học, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN chủ trì tổ chức, dành cho cán bộ, học viên, sinh viên Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, các bạn học sinh và toàn thể quý vị quan tâm (trong và ngoài ĐHQGHN).

 Khánh Chi
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ