TIN TỨC & SỰ KIỆN
Danh sách cán bộ Đoàn ĐHQGHN khoá III
TT
Họ và Tên
 Chức danh
ĐƠN VỊ
ĐIỆN THOẠI
E-MAIL
DI ĐỘNG
CỐ ĐỊNH
1.  
Vũ Nguyên Thức
 Bí thư
Trường ĐHCN
 
7.549570 / 7.845275
2.  
Nguyễn Hải Minh
Phó Bí thư TT
VP Đoàn ĐHQGHN
 
7.547210
 
3.  
Trịnh Minh Thái
Phó Bí thư
Bí thư Đoàn Trường ĐHKHXH&NV
 
 
4.  
Vũ Văn Hải
Phó Bí thư
Bí thư Đoàn Trường ĐHNN
 
 
5.  
Nguyễn Thuỳ Dương
UV Ban Thường vụ
VP Đoàn ĐHQGHN
 
7.547210
6.  
Trương Ngọc Kiểm
UVTV
Bí thư Đoàn Trường ĐHKHTN
 
 
 
7.  
Dương Thị Thanh Nhàn
UV BCH
Trường ĐHKHTN
 
 
8.  
Đào Sỹ Đức
UV BCH
Trường ĐHKHTN
 
5.580853
9.  
Đỗ Hoàng Anh
UV BCH
Trường ĐHKHXH&NV
 
5.588052
10.           
Nguyễn Thị Hà
UV BCH
Trường ĐHKHXH&NV
 
 
11.           
Nguyễn Văn Đoàn
UV BCH
Chủ tịch HSV Trường ĐHNN
 
 
12.           
Bùi Thị Thu Hương
UV BCH
Trường ĐHCN
 
 
13.           
Bùi Hồng Cường
UV BCH
Bí thư Đoàn ĐH Kinh tế
 
 
14.           
Nguyễn Thị Hoài Phương
UV BCH
Khoa luật
 
 
 
15.           
Lê Minh Tùng
UV BCH
Bí thư Đoàn Khoa luật
 
 
 
16.           
Lê Thái Hưng
UV BCH
Bí thư Đoàn Trường ĐHGD
 
 
17.           
Mai Nguyễn Tuyết Hoa
UV BCH
Bí thư Đoàn Khoa Quốc tế
 
 
 
18.           
Nguyễn Phan Quang
UV BCH
PBT Khoa Quốc tế
 
 
 
19.           
Nguyễn Hồng Hà
UV BCH
Bí thư Đoàn Khoa Sau Đại học
 
7.547619/ 7611253.  
20.           
Hoàng Trọng Nghĩa
UV BCH
Bí thư Đoàn TT Nội trú Sinh viên
 
7.548321 / 7.550782.
21.           
Đặng Anh Cường
UV BCH
Bí thư Đoàn TT Thông tin – Thư viện
 
 
 
 Văn phòng Đoàn ĐHQGHN - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài cũ hơn
 • Không có bài nào cũ hơn !
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ