TIN TỨC & SỰ KIỆN
SINH VIÊN   Học bổng   Tin tức 09:57:56 Ngày 01/12/2021 GMT+7
Kế hoạch học bổng ngoài ngân sách của ĐHQGHN năm học 2017 - 2018

TT

Tên học bổng

Tổ chức cấp

Số lượng (suất)

Trị giá

Đối tượng

Thời gian dự kiến trao học bổng

Mỗi suất

Đơn vị

Tổng học bổng

1

Học bổng Posco, Hàn Quốc

Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc

15

500

USD

7,500

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện

10/2017

2

Học bổng Toshiba, Nhật bản

Quỹ học bổng Toshiba, Nhật Bản

   

JPY

1,500,000

HVCH, NCS có kết quả học tập tốt, có báo cáo khoa học

Lần 1: 10/2017
Lần 2: 3/2018

- Học bổng toàn phần

 

200,000

 

 

- Học bổng bán phần

 

100,000

 

 

3

Học bổng Yamada, Nhật Bản

Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản

50

200

USD

10,000

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn

10/2017

4

Học bổng Kumho Asiana

Quỹ học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

30

2,150,000

VNĐ

64,500,000

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, duy trì được kết quả học tập

 

- Học kỳ 1

       

10/2017

- Học kỳ 2

       

5/2018

5

Học bổng PonyChung, Hàn Quốc

Quỹ học bổng PonyChung, Hàn Quốc

30

500

USD

15,000

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện

11/2017

6

Học bổng Lawrence S.Ting

Quỹ hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting

18

10,000,000

VNĐ

180,000,000

SV học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, có hoạt động hỗ trợ cộng đồng

 

- Học kỳ 1

 

5,000,000

   

9/2017

- Học kỳ 2

 

5,000,000

   

 

3/2018

7

Học bổng Lotte, Hàn Quốc

Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc

     

7,800

SV giỏi ngành Hàn Quốc, Kinh tế

 

- Học kỳ 1

18

200

USD

3,600

9/2017

- Học kỳ 2

18

200

USD

3,600

3/2018

8

Học bổng Shinnyo, Nhật Bản

Quỹ học bổng ShinnyoEn, Nhật Bản

   

USD

65,000

HS SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn

12/2017

- Học bổng cho Học sinh

130

200

 

26,000

- Học bổng cho Sinh viên

80

300

 

24,000

- Đoàn đi tham quan tại Nhật Bản

     

15,000

HSSV xuất sắc

9

Học bổng Vừ A Dính

Quỹ học bổng Vừ A Dính

85

1,500,000

VNĐ

127,500,000

HS SV là người dân tộc thiểu số có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên và rèn luyện đạt loại tốt, có hoàn cảnh khó khăn

12/2017

10

Học bổng Mitsubishi, Nhật Bản

Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản - Ngân hàng Tokyo Mitsubishi

30

310

USD

9,300

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện

12/2017

11

Học bổng Nguyễn Trường Tộ

Quỹ Khuyến học Việt Nam

20

250

USD

5,000

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn

3/2018

12

Tạp chí doanh nghiệp và Hội nhập

Tạp chí doanh nghiệp và Hội nhập

10

2,000,000

VNĐ

20,000,000

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn

1/2018

13

Học bổng Toàn cầu SMBC

Quỹ Học bổng Toàn cầu, Viện Giáo dục Quốc tế tại VN

7

500

USD

3,500

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện,

6/2018

14

Học bổng đi học Thạc sĩ tại ĐH Korea, Hàn Quốc

Quỹ Học bổng PonyChung, Hàn Quốc

1

Tiền ăn ở, sinh hoạt phí, học phí (học bổng toàn phần, học 2 năm)

VNĐ

 

SV năm cuối/đã tốt nghiệp, đã được nhận học bổng PonyChung, có kết quả học tập tốt

3/2018

15

Học bổng GE

Quỹ Học bổng GE Foundation Scholar-Leaders, Viện Giáo dục Quốc tế tại VN

3

3,000

USD

9,000

SV năm thứ nhất, có thành tích học tốt

6/2018

16

Học bổng Tài năng trẻ Sasakawa, Nhật Bản

Quỹ Tài năng trẻ Sasakawa, Nhật Bản

   

USD

10,000

HVCH, NCS ngành môi trường, kinh tế, nhân văn có kết quả học tốt, có nghiên cứu khoa học/bài báo

 

HB cho học viên cao học

 

2,000

   

HB cho nghiên cứu sinh

 

3,000

   

17

Học bổng K-T

Quỹ học bổng K-T

 

2,000,000

VNĐ

 

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn

 

18

Học bổng du học nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán các nước, các tổ chức, các trường đại học nước ngoài

   

 

 

 

 

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ