TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Phổ biến pháp luật 14:03:17 Ngày 04/06/2022 GMT+7
Một số văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trong nửa cuối tháng 5 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong Đại học Quốc gia Hà Nội ở các lĩnh vực: Đào tạo, Thanh tra, Chính trị công tác học sinh sinh viên. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022

Để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 được triển khai an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học: Công bố công khai đề án, phương thức tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tuyển sinh bảo đảm công bằng, minh bạch; điều động, phân công viên chức, giảng viên tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tại các địa phương.

Chỉ thị có hiệu lực từ ngày 27 tháng 5 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Chỉ thị số 06/CT-TTg

2. Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục

Thông tư quy định rõ về: Nhiệm vụ của công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm; hình thức triển khai của công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm;  nhiệm vụ của công tác hỗ trợ khởi nghiệp; hình thức triển khai công tác hỗ trợ khởi nghiệp; trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trách nhiệm của sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo; trách nhiệm của cơ sở giáo dục phổ thông; trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học và trách nhiệm của các đối tác. Theo đó, nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục đại học là: Cung cấp cho sinh viên thông tin về các chương trình, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; ban hành các quy định cụ thể về chế độ, chính sách và định hướng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp gắn với các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức rèn luyện cho sinh viên vận dụng các kiến thức, kỹ năng; bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, tạo môi trường và không gian chung hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; xây dựng chương trình ươm tạo doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên hình thành, trải nghiệm, thực hành, hoàn thiện các dự án, ý tưởng khởi nghiệp; tư vấn, hỗ trợ và kết nối các dự án khởi nghiệp của sinh viên với các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, các đối tác.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT

3. Quyết định số 1392/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2022 về việc phê duyệt phương án, ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022

Nội dung của Quyết định yêu cầu tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Quy chế tuyển sinh; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND tỉnh), Sở GDĐT và cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) trong hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh. Theo đó, tăng cường phân cấp, phân quyền cho các Sở GDĐT, cơ sở GDĐH, trường cao đẳng trong công tác tổ chức, tham gia thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi. Đồng thời, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra thi hạn chế tối đa việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Bảo đảm điều động cơ sở GDĐH, trường cao đẳng làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra phù hợp, khách quan, hạn chế tối đa việc bố trí cơ sở GDĐH, trường cao đẳng của địa phương làm việc trực tiếp tại địa phương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 1392/QĐ-BGDĐT

 VNU Media - Ban Thanh tra và Pháp chế
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ