TIN TỨC & SỰ KIỆN
Báo cáo thường niên ĐHQGHN năm 2017

 

Thông tin chung

2-7

Hội đồng ĐHQGHN

8-9

Sự kiện và thành tựu tiêu biểu năm 2017

10-15

Đào tạo định hướng khởi nghiệp

16-27

Nghiên cứu định hướng đổi mới sáng tạo

28-49

Đại học thông minh & số hóa

50-57

Hợp tác phát triển

58-65

Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

66-73

Cuộc sống đại học

74-84

>>> (Video) 10 thành tựu và sự kiện ĐHQGHN năm 2017

 

 VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược