TIN TỨC & SỰ KIỆN
Báo cáo thường niên ĐHQGHN năm 2019

 

THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC

2

THÔNG TIN CHUNG

OVERVIEW

6

SỰ KIỆN VÀ THÀNH TỰU TIÊU BIỂU NĂM 2019

OUTSTANDING EVENTS AND ACHIEVEMENTS IN 2019

10

ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

INNOVATION FOR TRAINING QUALITY IMPROVEMENT

24

TĂNG TRƯỞNG NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

GROWTH OF INNOVATIVE RESEARCH

40

GIA TĂNG NĂNG LỰC SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

BOOSTING ENTREPRENEURIAL CREATIVITY

58

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC SỐ

DIGITAL UNIVERSITY GOVERNANCE

68

NÂNG TẦM VỊ THẾ

ENHANCING VNU’S NATIONAL AND INTERNATIONAL POSITIONS

80

ĐỜI SỐNG ĐẠI HỌC

UNIVERSITY LIFE

98

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

SOCIAL RESPONSIBILITY

114

XÂY DỰNG ĐHQGHN TẠI HÒA LẠC

CONSTRUCTING VNU CAMPUS IN HOA LAC

120

 

 VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược