danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 19:46:22 Ngày 18/07/2018 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 1819/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 01/06/2017
Trích yếu : Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội