danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
509/QĐ-TTg 17/4/2017 Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQGHN
391/QĐ-TTg 31/3/2017 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt Nhật
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 23/3/2017 Quy định khóa chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
888/QĐ-ĐHQGHN 16/3/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
868/QĐ-ĐHQGHN 16/3/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quý Thanh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
328/QĐ-ĐHQGHN 9/3/2017 Bổ nhiệm lại bà Trần Thị Minh Hòa giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
574/QĐ-ĐHQGHN 23/2/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Trịnh Thanh Ba giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc
573/QĐ-ĐHQGHN 23/2/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Vũ Đức Hảo giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc
572/QĐ-ĐHQGHN 23/2/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Vũ Trọng Hưng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp
418/QĐ-ĐHQGHN 15/2/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Đăng giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc
426/QĐ-ĐHQGHN 15/2/2017 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Minh giữ chức vụ Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành
408/QĐ-ĐHQGHN 14/2/2017 Bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn kiêm giữ chức Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông
416/QĐ-ĐHQGHN 14/2/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Lại Quốc Khánh giữ chức Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông
32/QĐ-ĐHQGHN 5/1/2017 Quy chế Công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội
3779/QĐ-ĐHQGHN 25/11/2016 Về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo
3789/QĐ-ĐHQGHN 25/11/2016 Về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo
3758/QĐ-ĐHQGHN 24/11/2016 Về việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo
3759/QĐ-ĐHQGHN 24/11/2016 Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo
1717/QĐ-TTg 1/9/2016 Về việc thành lập Viện Trần Nhân Tông thuộc ĐHQGHN
2319/QĐ-ĐHQGHN 9/8/2016 Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN nhiệm kỳ 2016-2021