TIN TỨC & SỰ KIỆN
Phiên bản Tiếng Việt 09:47:22 Ngày 06/11/2020 GMT+7
Chương trình học bổng Nitori
Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng quốc tế Nitori, Nhật Bản (gọi là học bổng Nitori) năm học 2020-2021 cho sinh viên ĐHQGHN như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên năm thứ 2, 3 ngành Kinh tế và Hóa học.

- Học kỳ 2, năm học 2019-2020 có kết quả học tập đạt loại xuất sắc và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng.

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Thực hiện đầy đủ các hoạt động của chương trình học bổng theo yêu cầu của Quỹ học bổng Nitori gồm:

+ Gửi báo cáo theo mẫuNitori  International Scholarship Foundation Student report”; báo thành tích học tập học kỳ 1, năm học 2020-2021.

+ Tham gia buổi gặp mặt với Quỹ học bổng Nitori và ĐHQGHN.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 13.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 10 sinh viên

TT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

5

2

Trường ĐH Kinh tế

3

3

Khoa Quốc tế

2

Tổng cộng

10

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm học kỳ 2, năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Đơn đăng ký học bổng, có dán ảnh theo mẫuNitori International Scholarship Application Form” (bằng tiếng Anh);

- Báo cáo theo mẫu “Nitori International Scholarship Foundation Student report” (bằng tiếng Anh);

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, theo mẫu (bằng tiếng Việt);

- Bản photo thẻ sinh viên;

- Bản photo các chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Nitori năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục hồ sơ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi công văn và hồ sơ sinh viên đề cử học bổng tới ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 16/11/2020.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.

Trân trọng thông báo./.

 Đỗ Tuấn Anh
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ