TIN TỨC & SỰ KIỆN
GIỚI THIỆU 15:41:10 Ngày 22/01/2022 GMT+7
Báo cáo thường niên ĐHQGHN năm 2021
 (11/01/2022)
Viện Trần Nhân Tông và sự tôn vinh cho một giá trị lớn lao
Cổng thông tin điện tử ĐHQGHN trân trọng giới thiệu diễn văn kỷ niệm 5 năm thành lập Viện Trần Nhân Tông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện trưởng Nguyễn Kim Sơn trình bày. (16/11/2021)
Thủ tục hành chính trực tuyến
 (15/10/2021)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (VNU-HUS)
 (06/10/2021)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (VNU-USSH)
 (06/10/2021)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (VNU-ULIS)
 (06/10/2021)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (VNU-UET)
 (06/10/2021)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (VNU-UEB)
 (06/10/2021)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC (VNU-UED)
 (06/10/2021)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT (VNU-VJU)
 (06/10/2021)
Các bài đã đăng

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược