Tin tức  Thông báo 23:16:51 Ngày 04/10/2023 GMT+7
Chương trình học bổng Annex học kỳ 2, năm học 2022-2023 dành cho sinh viên ĐHQGHN

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo.

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng của Công ty TNHH Điện tử Annex (gọi là Học bổng Annex) học kỳ 2, năm học 2022-2023 cho sinh viên như sau:

1.  Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên đã được nhận học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2022-2023 (theo danh sách); trong học kỳ 1, năm học 2022-2023 có kết quả học tập đạt từ 2.5 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.

- Nếu sinh viên đã được nhận học bổng Annex mà không đáp ứng yêu cầu thì sẽ được thay thế bằng sinh viên khác đủ điều kiện trên và có hoàn cảnh khó khăn.

2. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN là 25 sinh viên

Phân bổ chỉ tiêu tại các đơn vị như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

(Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc)

10

4

Trường Đại học Công nghệ

2

5

Trường Đại học Kinh tế

2

6

Trường Đại học Giáo dục

2

7

Trường Đại học Việt Nhật

1

8

Trường Đại học Y Dược

1

9

Trường Quốc tế

1

10

Khoa Các khoa học Liên ngành

2

Tổng cộng

25

3. Trị giá học bổng

Giá trị mỗi suất học bổng 3.500.000 đồng/01 sinh viên/01 học kỳ. Sinh viên có thể tiếp tục được nhận học bổng trong thời gian học đại học nếu đáp ứng yêu cầu.

4.  Hồ sơ đăng ký học bổng

a) Đối với những sinh viên đã được nhận học bổng Annex:

- Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2022-2023 có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Giấy xác nhận kết quả rèn luyện học kỳ 1, năm học 2022-2023;

- Thư cảm ơn, báo cáo về việc sử dụng học bổng và ý nghĩa của học bổng đối với sinh viên (có độ dài khoảng 1 trang A4, được đánh máy, có chữ ký của sinh viên).

b) Đối với những sinh viên nhận học bổng lần đầu:

- Đơn xin học bổng, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);

- Thông tin sinh viên (theo mẫu, viết bằng tiếng Việt; riêng đối với sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, viết thêm 01 bản bằng tiếng Trung Quốc);

- Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2022-2023 có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Giấy xác nhận kết quả rèn luyện học kỳ 1, năm học 2022-2023;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn do đơn vị có thẩm quyền cấp hoặc Đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài phát biểu cảm tưởng/Thư cảm ơn khi được xét nhận học bổng;

- Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Annex học kỳ 2, năm học 2022-2023, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu; đồng thời gửi công văn và hồ sơ đề cử học bổng tới Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) qua địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 14/4/2023.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn theo yêu cầu trên thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình.

Trân trọng thông báo./.

 Ngọc Lý
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 380 (tháng 08/2023) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC