TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 14:50:37 Ngày 19/12/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Trịnh Thị Quý
Tên đề tài: Lãnh đạo dạy học của Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục

1. Họ và tên: Trịnh Thị Quý                                2. Giới tính:Nữ

3. Ngày sinh: 08/05/1983                                    4. Nơi sinh:Bắc Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 605/QĐ-ĐT, ngày 28 tháng 11 năm 2012

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Tên đề tài được giao: “Nghiên cứu chức năng của giám đốc trung tâm học tập cộng đồng theo tiếp cận mô hình lãnh đạo dạy học”, tại QĐ 928/QĐ-ĐT ngày 28/12/2012

- Tên đề tài được chỉnh sửa: “Chức năng của Hiệu trưởng trường trung học phổ thông theo tiếp cận mô hình lãnh đạo dạy học”, tại Quyết định số 760/QĐ-ĐT ngày 09/9/2014

7. Tên đề tài luận án thực hiện: Lãnh đạo dạy học của Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                    9. Mã số: 914 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1.GS.TS Nguyễn Lộc; 2. PGS.TS Nguyễn Xuân Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Bước đầu xây dựng được khung lý luận về lãnh đạo dạy học của hiệu trưởng nhà trường trung học phổ thông phù hợp với bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Bước đầu khảo sát  thực trạng biểu hiện ở hiệu trưởng trường THPT Việt Nam.

Đề xuất được hệ thống biện pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo dạy học cho hiệu trưởng nhà trường trung học phổ thông nói riêng và các cơ sở giáo dục nói chung.

Là tài liệu tham khảo có giá trị khoa học và thực tiễn theo tiếp cận lãnh đạo dạy học cho hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên cả nước.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Ứng dụng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý trường các cơ sở giáo dục. Vận dụng trong thực tiễn công tác lãnh đạo nhà trường trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Xây dựng khung lý thuyết về lãnh đạo dạy học của hiệu trưởng cơ sở giáo dục ở Việt Nam. Mở rộng khách thể nghiên cứu tới tất cả các cơ sở giáo dục.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Trịnh Thị Quý, Nguyễn Vân Anh (2015), “Yêu cầu về năng lực của hiệu trưởng trường phổ thông đáp ứng chương trình, sách giáo khoa mới”, Tạp chí Quản lý giáo dục.

Trịnh Thị Quý (2016), “Vai trò lãnh đạo dạy học của hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông hiện nay”, Tạp chí Thiết bị giáo dục.

Trinh Thi Quy, Vu Thi Mai Huong (2017), “Instructional leadership at Primary school under School-Based Management approach – case study at Doan Thi Diem Private Primary school”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trịnh Thị Quý (2018), “Xây dựng thang đo lãnh đạo dạy học của hiệu trưởng trường phổ thông”, Tạp chí Quản lý giáo dục.

Trịnh Thị Quý (2018), “Kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính trong nghiên cứu khoa học giáo dục”, Tạp chí Quản lý giáo dục.

Trịnh Thị Quý (2020), “Hiệu trưởng trường trung học phổ thông xây dựng và quảng bá sứ mạng, giá trị, tầm nhìn và hệ thống mục tiêu của nhà trường theo tiếp cận lãnh đạo dạy học”, Tạp chí Quản lý giáo dục.

Trinh Thi Quy (2020), “Situation high school promoting a positive school learning climate on instructional leadership approach”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 Đàm Ánh Ngọc
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược