GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Thủ tục hành chính trực tuyến
Thủ tục hành chính trực tuyến

Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến

TT

Tên thủ tục

Phạm vi áp dụng

Đầu mối thực hiện

I

LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

Xin nghỉ phép năm

- Phê duyệt nghỉ phép, nghỉ không lương

- Đơn xin nghỉ phép

- Đơn xin nghỉ không lương

Cơ quan ĐHQGHN

Ban TCCB

2

Xin nghỉ ốm, thai sản

- Phê duyệt nghỉ ốm, thai sản

- Đơn xin nghỉ ốm

- Đơn xin hưởng chế độ thai sản

Cơ quan ĐHQGHN

Ban TCCB

3

Kê khai/cập nhật sơ yếu lý lịch viên chức; mẫu lý lịch khoa học

- Sơ yếu lý lịch (2C/TCTW-98) (Gửi yêu cầu)

- Sơ yếu lý lịch viên chức (HS02-VC/BNV)  (Gửi yêu cầu)

- Phiếu bổ sung lý lịch viên chức (HS03-VC/BNV) (Gửi yêu cầu)

- Sơ yếu lý lịch cán bộ HĐLĐ (Gửi yêu cầu)

- Lý lịch khoa học 

- Lý lịch khoa học (06/KHCN) (Gửi yêu cầu)

ĐHQGHN

Ban TCCB

4

Kê khai/cập nhật Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc

- Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

- Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc

ĐHQGHN

Ban TCCB

5

Đánh giá công chức, viên chức, người lao động cuối năm

- Phiếu đánh giá xếp loại dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

- Phiếu đánh gia xếp loại dành cho cán bộ giảng dạy, NCKH

- Phiếu đánh giá xếp loại dành cho cán bộ hành chính

- Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức và người lao động

ĐHQGHN

Ban TCCB

II

LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

6

Mở mới chương trình đào tạo (Gửi yêu cầu)

ĐHQGHN

Ban Đào tạo

7

Xét chọn sinh viên trao đổi quốc tế

ĐHQGHN

Ban Đào tạo

8

Công nhận học sinh giỏi

ĐHQGHN

Ban Đào tạo

9

Công nhận học vị/tốt nghiệp

ĐHQGHN

Ban Đào tạo

10

Cấp phôi bằng

ĐHQGHN

Ban Đào tạo

11

Cấp học bổng Tiến sĩ

ĐHQGHN

Ban Đào tạo

12

Mở mới và gia hạn chương trình ĐT LKQT

ĐHQGHN

Ban Đào tạo

13

Đăng ký tài khoản xét tuyển thí sinh bậc THPT, ĐH và SĐH

ĐHQGHN

Ban Đào tạo

14

Xét tuyển thí sinh và công nhận trúng tuyển bậc THPT, ĐH và SĐH

ĐHQGHN

Ban Đào tạo

15

Tra cứu/xác minh văn bằng

ĐHQGHN

Ban Đào tạo

III

LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

16

Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN

ĐHQGHN

Ban KHCN

17

Kê khai/cập nhật lý lịch khoa học cá nhân

ĐHQGHN

Ban KHCN

18

Kiểm tra, đánh giá giữa kì; thay đổi trong quá trình triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN

ĐHQGHN

Ban KHCN

19

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN

ĐHQGHN

Ban KHCN

20

Đăng kí và chuẩn bị kế hoạch KH&CN

ĐHQGHN

Ban KHCN

21

Đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh

ĐHQGHN

Ban KHCN

22

Đăng ký phòng thí nghiệm trọng điểm

ĐHQGHN

Ban KHCN

23

Đăng ký nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

ĐHQGHN

Ban KHCN

24

Thống kê các hoạt động hợp tác KH&CN

ĐHQGHN

Ban KHCN

25

Xét giải thưởng KH&CN cấp ĐHQGHN

ĐHQGHN

Ban KHCN

26

Xét khen thưởng NCKH Sinh viên cấp ĐHQGHN

ĐHQGHN

Ban KHCN

27

Đăng ký dự án đầu tư tăng cường năng lực

ĐHQGHN

Ban KHCN

28

Đăng ký thông tin sách trắng KH&CN

ĐHQGHN

Ban KHCN

IV

LĨNH VỰC HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

29

Thủ tục đoàn vào

- Mẫu gia hạn visa

- Thủ tục đoàn vào (cấp thị thực)

ĐHQGHN

Ban HTPT

30

Thủ tục đoàn ra

- Mẫu đơn dành cho cán bộ

- Mẫu đơn dành cho sinh viên

- Mẫu đơn đi nước ngoài việc cá nhân

- Báo cáo chuyến đi công tác, học tập

- Thủ tục đoàn ra (cán bộ, HSSV)

- Mẫu dự toán kinh phí

ĐHQGHN

Ban HTPT

31

Đăng ký Hội nghị, hội thảo quốc tế

- Mẫu đề án xin tổ chức hội thảo

- Báo cáo kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế

- Thủ tục đăng ký tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế

ĐHQGHN

Ban HTPT

32

Ký văn bản thỏa thuận hợp tác/ Hợp đồng triển khai của các đơn vị trực thuộc

ĐHQGHN

Ban HTPT

V

LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN,
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

33

Xét danh hiệu thi đua, khen thưởng

- Biểu mẫu báo cáo thành tích

- Thủ tục xét tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương của Giám đốc ĐHQGHN

ĐHQGHN

Ban CT&CT HS-SV

34

Xét học bổng ngoài ngân sách

- Thủ tục xét học bổng ngoài ngân sách

- Đơn xin học bổng (mẫu của các đơn vị tài trợ)

ĐHQGHN

Ban CT&CT HS-SV

VI

LĨNH VỰC THANH TRA PHÁP CHẾ

35

Thủ tục thẩm định dự thảo văn bản

- Biểu mẫu Phiếu thẩm định

- Thủ tục thẩm định dự thảo văn bản

ĐHQGHN

Ban TTPC

VII

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH, QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

36

Đăng ký tài khoản sử dụng các dịch vụ mạng (truy cập Email, Eoffice, internet, ...)

- Thủ tục đăng ký

- Biểu mẫu đăng ký

ĐHQGHN

Văn phòng

37

Đăng ký sử dụng Hội trường Nguyễn Văn Đạo

ĐHQGHN

Văn phòng

38

Đăng ký sử dụng Logo mới hoặc thay đổi Logo hiện có; đăng ký phê duyệt các sản phẩm truyền thông có sử dụng logo của ĐHQGHN (banner, backdrop,…)

ĐHQGHN

Văn phòng

39

Đăng ký và gửi tin, bài, thông tin luận án tiến sĩ, các thông báo khoa học công nghệ, đào tạo, tuyển sinh, học bổng…trên Cổng thông tin điện tử ĐHQGHN

ĐHQGHN

Văn phòng

40

Đăng ký các khóa học, hội thảo về công tác truyền thông

ĐHQGHN

Văn phòng

41

Cấp giấy đi đường

Cơ quan ĐHQGHN

Văn phòng

42

Đánh giá chuyển đổi số (CĐS) của ĐHQGHN

ĐHQGHN

Văn phòng

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: